Strona główna

Strona główna

Instytut Badawczy Leśnictwa - siedziba główna
Instytut Badawczy Leśnictwa - siedziba główna

Podmiot nadrzędny:
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA https://bip.mos.gov.pl/ 

Adres Instytutu: Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej nr 3, 05-090 Raszyn

Telefon: 22 7150 300 - centrala

Fax: 22 7200 397 - centrala

Fax: 22 7150 391 - sekretariat Dyrektora

NIP: 5250009200

Regon: 000115832

KRS: 0000039417

Strona internetowa Instytutu: www.ibles.pl

Adres e-mail: ibl@ibles.waw.pl

Redaktor strony BIP: Monika Wojewoda, bip_ibl@ibles.waw.pl

Telefon kontaktowy: 22 7150 623

Administrator: Jerzy Samojlik, bip_ibl@ibles.waw.pl

Wnioski należy wysyłać na adres e-mail: bip_ibl@ibles.waw.pl

Dane niezbędne do wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego (61kB) pdf
__________________________________________


Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

BIP  Ustawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

BIP  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.

 

metryczka


Wytworzył: Leszek Kruczek (13 marca 2017)
Opublikował: Leszek Kruczek (13 marca 2017, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Jerzy Samojlik (12 lutego 2021, 10:37:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48657