zamówienie na:

Wykonanie, dostawa i montaż w terenie modeli (eksponatów) z żywicy poliestrowej i włókna szklanego będących wyposażeniem technicznym ścieżki edukacyjnej „Szlak leśnych gigantów” Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach realizacji projektu pt.: Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym” pozycja hrf 7. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant 1
nr sprawy: ZP39-219002
wartość: powyżej 130 tys. złotych netto
termin składania ofert: 11 maja 2021  10:00
wynik postępowania: Udzielenie zamówienia dla Części II