Przetargi unieważnione z 2019 roku

Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (50)  |  Przetargi unieważnione (15)
Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2017

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i adaptacji pokoju na potrzeby pomieszczenia laboratoryjnego do pracy SPEKTROMETRU iCAP 7400 DUO dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199012
wartość: poniżej 5 548 000 Euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

zamówienie na:

Remont pomieszczenia na pracownię digitalizacyjną

zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP39-199001
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2019  09:00
przyczyna unieważnienia: brak ofert 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)