Zamówienia

Zamówienie na: Zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie sieci WIFI W budynku B dla Instytutu Badawczego Leśnictwa


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
Termin nadsyłania ofert: 2 lipca 2021 12:00


Zamówienie na: Wykonanie, dostawa i montaż na terenie siedziby Zamawiającego wyposażenia technicznego ścieżek edukacyjnych Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa: CZĘŚĆ I. Zagospodarowanie terenu przy wiacie edukacyjnej - komplet, CZĘŚĆ II. Ławki terenowe z oparciem – 15 szt., CZĘŚĆ III. Miejsce na ognisko z grillem i paleniskiem – komplet, CZĘŚĆ IV. Tablice edukacyjne i informacyjne – 39 szt., CZĘŚĆ V. Konstrukcja drewniana siedziska "Pająk" – 1 szt., CZĘŚĆ VI. Urządzenia terenowe do stacji ścieżki "Ruch w świecie zwierząt" – 2 szt., CZĘŚĆ VII. Domek ekspozycyjny – 1 szt., CZĘŚĆ VIII. Ambona z podestem/stanowisko obserwacyjne – 1 szt., CZĘŚĆ IX. Paśnik z korytkami karmowymi – 1 szt., w ramach projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozeznanie cenowe rynku (213kB) pdf
Załacznik 1 i 1a. Opis Przedmiotu Zamóweinia (1793kB) pdf
Załącznik 1b. Koncepcja i wizualizacja Przedmiotu Zamówienia (4384kB) pdf
Załacznik 1b. do I cz. 1b (4475kB) pdf
Załacznik 1b. do I cz. 1c (5198kB) pdf
Załącznik 1b do II-IX (8192kB) pdf
Załącznik 2. Formularz ofertowy (68kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
Termin nadsyłania ofert: 15 czerwca 2021 24:00


Zapytanie ofertowe:  Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego niżej wymienionego przedmiotu zamówienia do projektu BIOSTRATEG 3/347105/9/NCBR/2017 finansowanego ze środków NCBiR: Materiały do hodowli barczatki sosnówki w warunkach szklarniowych/laboratoryjnych i archiwizowania danych.

Zapytanie ofertowe PROZEL 2021 (204kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin nadsyłania ofert: 16.06.2021 r.


Zamówienie na: Projekt, wykonanie, dostawa i montaż na terenie siedziby Zamawiającego 50 szt. eksponatów (modeli) będących wyposażeniem technicznym ścieżki edukacyjnej „Szlak leśnych gigantów” Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa: CZĘŚĆ I. Modele ssaków (w skali 1:1) - 8 szt., CZĘŚĆ II. Modele ptaków (w skali 1:4) - 4 szt., CZĘŚĆ III. Modele owadów, pajęczaków, ślimaka i kłody bartnej (w skali makro, wielokrotnie powiększone i skali 1:1) - 16 szt., CZĘŚĆ IV. Modele grzybów (w skali makro, wielokrotnie powiększone) – 22 szt. w ramach projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozeznanie cenowe rynku (214kB) pdf

Załącznik 1, 1a Opis Przedmiotu Zamówienia (2334kB) pdf
Załacznik 1b Koncepcja i wizualizacja Przedmiotu Zamówienia (8192kB) pdf
Załącznik 2 Formularz ofertowy (40kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku
Termin nadsyłania ofert: 10.12.2020 r. do godziny 24:00


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę odzieży i obuwia roboczego


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin nadsyłania ofert: 02.12.2020 r. do godziny 12:00


Zapytanie ofertowe dotyczące utrzymania i opieki serwisowej SIMPLE.ERP


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin nadsyłania ofert: 27.11.2020 r.


Rozpoznanie cenowe na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiającego gier edukacyjnych w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Załącznik 1 - Rozpoznanie cenowe rynku (113kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (581kB) pdf
Załącznik 3 - Wizualizacja Przedmiotu Zamówienia (1176kB) pdf
 
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozpoznanie cenowe rynku
Termin nadsyłania informacji: 11.03.2020 r. do godziny 15:00Rozpoznanie cenowe na wykonanie i dostarczenie materiałów poligraficznych w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Załącznik 1 - Rozpoznanie cenowe rynku (121kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (421kB) pdf
Załącznik 3 - Wizualizacja Przedmiotu Zamówienia (2110kB) pdf
 
Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozpoznanie cenowe rynku
Termin nadsyłania informacji: 11.03.2020 r. do godziny 15:00Zamówienie na: Wykonanie filmu popularyzującego wiedzę nt. zjawisk klęskowych występujących w lasach pt. „Leśne żywioły” w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku
Termin składania ofert:
09.03.2020 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup 30 zdjęć tematycznych wraz z prawami autorskimi w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku
Termin składania ofert:
09.03.2020 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: wykonanie 4 tablic edukacyjnych w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (505kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (346kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (171kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (737kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku
Termin składania ofert:
09.03.2020 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Dostawa do siedziby Zamawiającego 3 szt. stacji graficznych do obsługi zestawów rzeczywistości wirtualnej i 3 szt. zestawów do rzeczywistości wirtualnej: Część 1 - Stacja graficzna z monitorem; Część 2 - Mobilne stacje graficzne; Część 3 - Zestawy do rzeczywistości wirtualnej, bezprzewodowe oraz Zewnętrza obudowa; Część 4 - Zestaw do rzeczywistości wirtualnej, przewodowy, w ramach projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozeznanie rynku (213kB) pdf

Załącznik 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (102kB) word
Załącznik 2. Formularz ofertowy (36kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku
Termin składania ofert:
27 stycznia 2020  24:00

Termin składania ofert został przesunięty na wniosek oferenta, z dnia 24 stycznia na 27 stycznia 2020 roku do godz. 24.00


Zamówienie na: Wydruk plansz tematycznych, konfekcjonowanie zestawów plansz do tub i dostarczenie kompletów plansz w tubach do siedziby Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (765kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (449kB) pdf
Załącznik 3 – Wizualizacja przedmiotu zamówienia (606kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 13.12.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Dostawa do siedziby Zamawiającego 3 szt. stacji graficznych do obsługi zestawu rzeczywistości wirtualnej w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków finansowych NFOŚiGW

Załącznik 1. Rozeznanie rynku i Opis Przedmiotu Zamówienia (281kB) pdf
Załącznik 2. Formularz ofertowy (15kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: rozeznanie rynku
Termin składania ofert: 26.11.2019 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Wykonanie strony WWW projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.08.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup 50 zdjęć tematycznych wraz z prawami autorskimi w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (790kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (556kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (133kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (556kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 12.08.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Wykonanie diaporamy „Leśne żywioły" w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do postępowania ofertowego dopuszczone są również osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej (Wzór umowy – załącznik nr 4b)

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 09.08.2019 r. do godziny 14:00


Zamówienie na: Wykonanie prac graficznych w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” – graficzne opracowania materiałów poligraficznych, w tym projekt graficzny oraz przygotowanie szablonów w programie Microsoft Office Publischer.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (913kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (847kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (300kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (569kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00


Zamówienie na: Wykonanie filmu popularyzującego wiedzę nt. zjawisk klęskowych występujących w lasach pt. „Leśne żywioły” w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00


Zamówienie na: Wykonanie diaporamy „Leśne żywioły” w ramach projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (1004kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (682kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (300kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (375kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00


Zamówienie na: Wykonanie strony WWW projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (1021kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (592kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (300kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (362kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26.07.2019 r. do godziny 14:00


Zamówienie na: Zakup 20 zdjęć tematycznych wraz z prawami autorskimi w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (1031kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (801kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (304kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (439kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 24.07.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup 24 zdjęć tematycznych wraz z przeniesieniem praw autorskich w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie”, współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 1.07.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup 20 zdjęć tematycznych wraz z przeniesieniem praw autorskich w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie", współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (491kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (436kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (324kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (346kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup z dostawą do siedziby zamawiającego przedmiotu zamówienia do projektu BIOSTRATEG 3/347105/9/NCBR/2017 finansowanego ze środków NCBiR

Zapytanie ofertowe nr 4_OL/2019 (426kB) pdf
Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia (353kB) pdf
Załącznik 2. Formularz ofertowy (197kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 10.06.2019 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Prace programistyczne i graficzne mające na celu opracowanie i wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego 5 wirtualnych modeli w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków finansowych NFOŚiGW

Załącznik 1. Rozeznanie rynku i Opis Przedmiotu Zamówienia (1287kB) pdf
Załącznik 2. Formularz ofertowy (17kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 18.06.2019 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Wykonanie prac graficznych w ramach realizacji projektu „Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie” współfinansowanego ze środków NFOŚiGW:
1. Opracowanie graficzne logotypu Projektu.
2. Opracowanie grafiki do gry planszowej pt. „Lasy pełne żywiołów” (gra z użyciem pionków/kart/żetonów) – plansza w kształcie konturów Polski
3. Opracowanie 13 grafik do gry karcianej „Czarny Piotruś”: zjawisk biotycznych/abiotycznych na podstawie udostępnionych zdjęć.

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (407kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (316kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (78kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (338kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 6.06.2019 r. do godziny 15:00


Zamówienie na: Zakup dwóch zestawów laptopów w ramach realizowanego projektu

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 (411kB) pdf
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia (251kB) pdf
Załącznik 2 - Formularz ofertowy (197kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26 lutego 2019 r.


Zamówienie na: Materiały do hodowli barczatki sosnówki w warunkach szklarniowych/laboratoryjnych


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 26 lutego 2019 r.


Zamówienie na: Przeprowadzenie badań ankietowych losowej reprezentatywnej ogólnopolskiej próby rolników, właścicieli lasów metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych.


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 15 lutego 2019 r.


Zamówienie na: utrzymanie i serwis SIMPLE.ERP


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.11.2018 r.


Zamówienie na: Na dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniami dla Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży Instytutu Badawczego Leśnictwa, ul. Park Dyrekcyjny 6, 17-230 Białowieża


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 30.11.2018 r. do godziny 09:00

Wyłoniony dostawca: nie wyłoniono dostawcy
Data wpłynięcia oferty: wpłynęła 1 oferta po terminie tj. 30.11.2018 r. g. 11.48. Dodatkowo otrzymana oferta przekroczyła budżet projektu przeznaczony na zakup zestawu komputerowego przewidziany w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.


Zamówienie na: Dostawę obiektywu do mikroskopu stereoskopowego SteREO Discovery V8 firmy Zeiss (modernizacja mikroskopu) dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)


Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.11.2018 r. do godziny 09:00

Wyłoniony dostawca: Carl Zeiss Sp. z o.o, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 22.11.2018 r. (jedyna oferta)
Cena: 2.000 zł. netto


Zamówienie na: Usługę konserwacji elementów, urządzeń i budowli drewnianych na ścieżkach edukacyjnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków finansowych NFOŚiGW

Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (334kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (138kB) pdf
Załącznik 2a - Konserwacja urządzeń na ścieżce edukacyjnej „Na sosnowym szlaku” (3873kB) word
Załącznik 2b - Konserwacja urządzeń na ścieżce „Ruch w świecie zwierząt” (2571kB) word
Załącznik 2c - Wycena prac konserwatorskich – tabela zbiorcza (1514kB) word
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (25kB) word

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 27.09.2018 r. do godziny 12:00


Zamówienie na: Dostawę zestawu do rozbudowy mikroskopu stereoskopowego firmy Zeiss, na który składać się będzie SteREO Discovery V8, Kamera Axiocam 305 color (D) wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn (IBL)

Zapytanie ofertowe nr 02/2018 (1036kB) pdf

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 19.09.2018 r. do godziny 09:00

Wyłoniony dostawca: Carl Zeiss Sp. z o.o, ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
Data wpłynięcia oferty: 12.09.2018 r. (jedyna oferta)
Cena: 99.000 zł. netto


Zamówienie na: Zakup licencji na użytkowanie platformy i aplikacji beFOGG dla ścieżki "Pogromcy leśnych mitów", istniejącej w Instytucie Badawczym Leśnictwa
w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: III kwartał 2018 r.


Zamówienie na: Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego w ramach realizacji projektu pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”, współfinansowanego ze środków NFOŚiGW

Zamawiający: Instytut Badawczy Leśnictwa
Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2018,  godz. 12:00

Załączniki:
Załącznik 1 - Zapytanie ofertowe (561kB) pdf
Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (321kB) pdf
Załącznik 3 - Formularz ofertowy (20kB) word
Załącznik 4 - Wzór umowy (314kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Artur Sawicki (11 grudnia 2019)
Opublikował: Jerzy Samojlik (14 sierpnia 2018, 13:47:26)

Ostatnia zmiana: Jerzy Samojlik (18 czerwca 2021, 10:41:35)
Zmieniono: WiFi

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11630