Status prawny

Instytut Badawczy Leśnictwa, zwany dalej Instytutem, został powołany rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 10 lipca 1930 r. o ustanowieniu niezależnego administracyjnie od nadleśnictwa zarządu zakładu doświadczalnego lasów państwowych w Warszawie (M.P. Nr 165, poz. 252), a następnie włączony do Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 marca 1934 r. (M.P. Nr 99, poz. 142). Instytut działa na podstawie: ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) i statutu pod nadzorem Ministra Środowiska (obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Środowiska, M.P. Nr 60, poz. 847).

Statut (262kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Wojewoda (11 listopada 2009)
Opublikował: Leszek Kruczek (13 sierpnia 2003, 11:53:21)

Ostatnia zmiana: Jerzy Samojlik (17 listopada 2020, 08:58:26)
Zmieniono: Aktualny Statut

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3150