Dyrektor Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Jacek Hilszczański, 

J.Hilszczanski@ibles.waw.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) art. 24 do zadań dyrektora Instytutu należy:

  • ustalanie planu działalności instytutu;

  • realizowanie polityki kadrowej;

  • zarządzanie mieniem i odpowiadanie za wykorzystanie mienia instytutu na realizację zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust.4 ww ustawy;

  • odpowiadanie za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;

  • reprezentowanie instytutu;

  • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania rady naukowej.

Zgodnie z art. 27. ww ustawy, dyrektor powołuje i odwołuje zastępców dyrektora. Dyrektor może powołać sekretarza naukowego oraz kolegium lub inne organy opiniodawczo-doradcze, określając ich liczbę.

metryczka


Wytworzył: Monika Wojewoda (11 listopada 2009)
Opublikował: Leszek Kruczek (22 sierpnia 2003, 21:04:22)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruczek (3 lipca 2018, 20:24:23)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5321