Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie określonym ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), oraz Statutem Instytutu Badawczego Leśnictwa zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w dniu 17 sierpnia 2016 r.. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W skład Rady Naukowej wchodzi 36 członków oraz członkowie honorowi spośród emerytowanych samodzielnych pracowników naukowych, z głosem doradczym.

Regulamin Rady Naukowej IBL kadencji 2017-2021 (171kB) pdf

Przewodniczący: - prof. dr hab. Janusz Sowa
Zastępcy Przewodniczącego: - prof. dr hab. Dorota Dobrowolska, prof. dr hab. Wojciech Grodzki
Sekretarz: - dr hab. Iwona Skrzecz

Członkowie

Członkowie honorowi

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Brzozowska (11 listopada 2009)
Opublikował: Leszek Kruczek (22 sierpnia 2003, 13:23:09)

Ostatnia zmiana: Leszek Kruczek (7 listopada 2019, 16:18:51)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3265